Hultsfreds folkets park

Teaterladan

En förstudie har kunnat genomföras för renovering av teaterladan tack vare att vi har fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd för projektet,  med finansiering från EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
OM PARKEN


Efter sänkningen av sjön Hulingen frigjordes det stora träskområdet norr om sjön. Den unga köpingen, bildad 1927, fick köpa den frigjorda marken. Planen var att iordningställa området för köpingens föreningsliv. Fackföreningar och föreningsliv mobiliserades och fram trädde den legendariske Janne Larsson. Idrottsplatsen med fotboll och friidrott gjordes i ordning och en modern folkpark och en hembygdspark växte fram i det tidigare vattensjuka området.

Redan 1934 stod dansbanan (Stora Dans) klar för användning, året därpå slutfördes taket på dansbanan. Samtidigt flyttades en vaktmästarbostad från Hultsfreds slätt till folkparksområdet. Där blev den kaffestuga för att under Rockpartytiden kallas Byssjan. Byggnaden har nu renoverats till moderna möteslokaler med anpassad toalett och ramp. Den stora folkparksscenen (Teaterladan) stod klar 1951 och blev den stora kulturbäraren i samhället. Lokalen rymde 400 sittplatser och 600 ståplatser. I stort sett alla populära folkparksestradörer uppträdde där. På dansbanan spelade den tidens mest populära dansband.Smålandsdagarna och Allmogetinget var stora arrangemang för hela familjen. Hela sommaren pågick verksamheten för fullt i parken. Det var arrangemang flera gånger i veckan från valborgsmässoafton till mitten av september.

Men så kom televisionen och privatbilismen, sakta men säkert minskade folkparkens utbud både på dansbanorna och i teaterladan.

Efter några år i träda och utan underhåll kom den nya uppgången för Folkets Park. Efter två år med Fredsfestivaler övergick ansvaret för parken till den nya ungdomsföreningen Rockparty. Den nu legendariska Hultsfredsfestivalen såg dagens ljus 1986 och i nästan 25 år var parken en viktig del av festivalen.
Man kan säga att ”utan Folkets Park hade det varit svårt att få till stånd festivalen och utan festivalen hade inte Folkets Park överlevt”.


Det var i grevens tid vi påbörjade restaureringen av parken. Hade vi inte kommit igång med arbetet och fått hjälp med arbetskraft från Arbetsförmedlingen och sommararbetare från kommunen hade rivningen av hela parken varit farligt nära.

Coronaviruset har ändrat mycket i vårt samhälle. Det går inte att ordna större arrangemang. Däremot är parken perfekt för mindre arrangemang och möten. Dessutom innebär den ”öppna parken” att alla kommuninvånare kan använda området för utflykter med termoskaffe och kanske lite boulespel.

Folkets Park har nått den respektfulla åldern av 86 år. Dags påbörja planeringen av 100-årsdagen!